วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รวมแผนการสอนภาษาอังกฤษ

รวมแผนการสอนภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 School days ...http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=688


ดาวน์โหลดแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1
ชุด 1
http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_688.pdf
แผนการสอนเรื่อง First day! http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=689
ไฟล์แบบทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่นี่http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_689.pdf
แผนการสอนเรื่อง เรื่อง Write soonhttp://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=690
ไฟล์แบบทดสอบ อังกฤษ ม. 1 ดาวน์โหลดได้ที่นี่http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/LESSON_PLAN/LESSON_PLAN_2_690.pdf
แผนการสอน เรื่อง Culture corner http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=691
แผนการสอน เรื่อง Hello!http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=692
แผนการสอน เรื่อง เรื่อง Curricular Cuthttp://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=693หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 Starter Unit
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง Starter Unit
http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=687แนวแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ม.1 ปี 2554

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม 1-6 http://asyikbox.blogspot.com/2010/05/1-6.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น