วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไปทัศนศึกษา

สถานที่ไปทัศนศึกษาค่ะภาพนี้ถ่ายที่ตลาดนํ้า อโยธยา


ส่วนภาพนี้อยู่ที่จังหวัดเลยที่ "ผาสุดแผ่นดิน"


ที่ปราสาทพิไมย

ที่วัดพระแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น