วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับตัวฉัน

                     เกี่ยวกับตัวฉัน

สถานที่ : ทดลองฝึกสอนที่โรงเรียน


ภาพการออกฝึกสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมลตรี จังหวัดอุดรธานี ในฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3


ภาพระหว่างการสอนนักเรียนค่ะ
ให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมหน้าเรียน :)

ให้นั่งกันเป็นกลุ่มรูปตัวผู้สอนค่ะ


แผนการสอนที่นำไปสอน เป็น Reading , writing and listing ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น